Alexandra Sanmark, Power and Conversion. A comparative study of christianization in Scandinavia
PDF

Hvordan referere

Tveito, Olav. 2005. «Alexandra Sanmark, Power and Conversion. A Comparative Study of Christianization in Scandinavia». Collegium Medievale 18 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/36.

Sammendrag

Alexandra Sanmarks bok er en bearbeidet utgave av forfatterens doktoravhandling fra University College London (2002). Forfatteren foretar en drøftelse av skandinavisk kristning, med vekt på den rollen konger og sosiale eliter spilte. Hun hevder at innsatsen til sekulær herskermakt var avgjørende ikke bare når det gjaldt det offisielle trosskiftet, men også når det dreide seg om å implementere den nye tro. Boken formidler en oppfatning som går ut på at misjonærer og prester hadde en underordnet rolle i denne prosessen, som forfatteren antar i hovedsak ble gjennomført i løpet av en periode på ca. 150 år. Redskapet som makthavere benyttet som middel til å spre den nye tro fra topp til bunn i samfunnet var primært kristenretter og forskrifter som regulerte menneskers dagligliv.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.