De nordiske husebyenes kronologi og Ull-navnene
PDF

Hvordan referere

Langekiehl, Atle Steinar. 2005. «De Nordiske Husebyenes Kronologi Og Ull-Navnene». Collegium Medievale 18 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/26.

Sammendrag

En av hjørnesteinene i Asgaut Steinnes' avhandling Husebyar er hans første forsøk på å vise en nær forbindelse mellom husebyene og kulten for guden Ull. Mens Steinnes hevdet at huseby-institusjonen oppstod ca. år 625 e.kr. i det uppsvenske sentralområdet ved Mälaren, har nyere svensk forskning villet tidfeste huseby-organisasjonene i det samme området til 1100- og begynnelsen av 1200-årene. Da Steinnes mente husebyene oppstod i Uppland, ville en slik datering fjerne ethvert grunnlag for hans hypotese om at dyrkningen av Ull kan knyttes til disse administrative sentrene. Huseby-organisasjonene må likevel være langt eldre enn den tidfestingen enkelte svenske forskere nå hevder for husebyene i Uppland. Siden kronologien er et helt sentralt punkt når det gjelder de nordiske husebyene, er det all grunn til å se nærmere både på Steinnes' hypotese om husebyenes tilknytning til Ull-kultusen og andre sider ved hans argumentasjon.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.