Audun Dybdahl: Beslag til høvre (alias seilbågar eller mankestole) fra vikingtiden
Collegium Medievale 2016
PDF

Hvordan referere

Paasche, Knut. 2017. «Audun Dybdahl: Beslag Til høvre (alias seilbågar Eller Mankestole) Fra Vikingtiden». Collegium Medievale 29 (mars). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1373.

Sammendrag

Noen ganger, som ved lesing av Audun Dybdahls bok om høvrebeslag fra vikingtid, føler en virkelig at andre har gjort jobben for en. Høvrebeslag er en gruppe artefakter fra vikingtid mange av oss arkeologer har stiftet bekjentskap med, men som de færreste av oss likevel kjenner i detalj. Det er således en sann glede å lese Audun Dybdahls gjennomgang av det samlede materialet. Dybdahl har samlet hele materialet mellom to permer og gjennomført en grundig analyse med hensyn til både form, funksjon, stil og kronologi. De fleste funn er utførlig beskrevet på en slik måte at det er lett å følge Dybdahls analyse, samtidig som det gis rom for at leseren selv kan vurdere materialet ut fra egne forutsetninger.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.