Jonas Ros: Stad och gård : Sigtuna under sen vikingatid och tidig medeltid
PDF

Hvordan referere

Sørheim, Helge. 2010. «Jonas Ros: Stad Och gård : Sigtuna under Sen Vikingatid Och Tidig Medeltid». Collegium Medievale 23 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/131.

Sammendrag

I løpet av middelalderen gjennomgikk de Skandinaviske samfunnene store forandringer. Byer ble anlagt i økende omfang. Innen "Sveriges" grenser fantes det i perioden ca. 1000-1150 bare tre byer (städer): Sigtuna, Gamla Lödöse og Visby, samt muligens Skara. Vi har få kunnskaper om bebyggelsen i de eldste byene, og det finnes bare et fåtall helt undersøkte vikingtids/tidligmiddealderske bygårder. Jeg vil derfor si meg enig med forfatteren Jonas Ros når han hevder at "Arbetet er betydningsfullt ettersom det saknas fördjupande studier av bebyggelsen och husbygnadsteknikerna i de tidiga svenska städerna" (s.10). Han skriver også at det savnes jevnførende studier av tidlig-middelaldersk bybebyggelse. Med dette hevder han at "Arbetet er ett bidrag till diskussionen kring flera frågor som berör de tidiga städerna". Utgangspunktet for hans bok er arkeologiske undersøkelser i Sigtuna, først og fremst en 500m-² stor utgraving som forfatteren selv ledet i kvartalet Urmakaren i 1990-91. Av særskilt interesse fra denne undersøkelsen var at kong Oluf Eriksson Skötkonungs mynthus ble funnet i en av tomtene. Dette er Nord-Europas eldste undersøkte mynthus!
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.