Hans Andersson, Gitte Hansen og Ingvild Øye (red.): De første 200 årene - nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer.
PDF

Hvordan referere

Wallerström, Thomas. 2010. «Hans Andersson, Gitte Hansen Og Ingvild Øye (red.): De første 200 årene - Nytt Blikk På 27 Skandinaviske Middelalderbyer». Collegium Medievale 23 (november). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/129.

Sammendrag

De medeltida städernas uppkomst och tidiga konsolidering har intresserat forskningen så länge som det funnits lokalhistoriker. Det är först under de senaste fyrtio åren som arkeologin på allvar problematiserat äldre forskningsresultat och de varierande skriftliga uppgifter som finns att tillgå. Projektet "Medeltidsstaden" i Sverige och Finland, framstår som en kulmen för denna stadsforskningens Fas 2. Nu går stadsforskningen in i Fas 3, kännetecknad av ett arkeologiskt intresse för samhällsteori, utforskning av arkeologins potential och försök att formulera nya frågor. Det finns en ambition att med nya verktyg bättre ordna och förstå den till synes förvirrande mängden av data. Dessa relaterar ofta till de många anonyma människorna i samhällsförändringarna. Men man har inte släppt de gamla frågorna.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.