Messuskýringar: Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Red. Kristin Norseth, oversettelse av Elise Kleivane, innledning ved Sigurd Hareide.
PDF

Hvordan referere

Berg, Kirsten M. 2016. «Messuskýringar: Norrøne Messeforklaringer I Norsk Oversettelse. Red. Kristin Norseth, Oversettelse Av Elise Kleivane, Innledning Ved Sigurd Hareide». Collegium Medievale 28 (mars). Oslo, Norge. https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1244.

Sammendrag

Da kirkehistoriker Oluf Kolsruds Messuskýringar: Liturgisk symbolik frå den norsk-is-landske kyrkja i millomalderen utkom posthumt i 1952, var det uten innholdsfortegn-else, innledning, kommentarer, og noteapparat. Transkripsjonen av tekstene lå nært opp til bokstavformene i handskriftene, men med oppløste forkortinger, og de som først og fremst har brukt boka, er trolig norrønfilologer med interesse for middel-alderens religiøse litteratur, og ikke kirkehistorikere. Når hele Kolsruds samling nå er oversatt til moderne norsk, er dette materialet omsider gjort tilgjengelig for fors-kere uten hans brede filologiske kompetanse, og, ifølge forordet, det forskningspro-sjekt han påbegynte tidlig på 1900-tallet endelig sluttført. Messuskýringar: Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse er tilegnet Jan Henrik Schumacher, tidligere førs-teamanuensis i kirkehistorie ved Det teologiske Menighetsfakultet, og ble presentert som et festskrift ved hans avskjedsforelesning 5. mars 2014. Dermed antydes kanskje også hvem som er bokas fremste målgruppe.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.