1.
Rogan B, Hellspong M, Vasström A, Metsänkylä A, Joensen JP. Nordiske blikk på norsk faghistorie. Tfk [Internett]. 5. august 2014 [sitert 18. april 2024];13(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/677