1.
Ytreberg E. Et mediert nasjonsfellesskap. Tfk [Internett]. 8. november 2013 [sitert 4. mars 2024];12(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/625