1.
Svendby R. Tove Ingebjørg Fjell 2013. Den usynliggjorte volden. Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner. Tfk [Internett]. 26. februar 2013 [sitert 25. april 2024];12(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/622