1.
Degnæs ME, Lunde HKB, Johansen ED. Presentasjon av dr.avhandlinger. Tfk [Internett]. 30. juni 2023 [sitert 9. desember 2023];22(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2199