1.
Weisser H. Olav Liljekrans og alvene: Om ekteskap og løftebrudd i en felles europeisk middelalderballade. Tfk [Internett]. 31. desember 2021 [sitert 2. oktober 2023];(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2043