1.
Nordby G. På sporet av en jernbane- uniform: Ulike analytiske tilnærminger til en museumsgjenstand. Tfk [Internett]. 31. desember 2021 [sitert 10. juni 2023];(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2042