1.
Maartmann CH. Rotløs ungdom - en kulturhistorisk undersøkelse av hvordan femtitallets ungdom ble fremstilt og konstituert innenfor en kommunalpolitisk diskurs. Tfk [Internett]. 5. januar 2021 [sitert 14. april 2024];(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1854