1.
Resløkken Åmund N. Djevelens finger. Tfk [Internett]. 5. januar 2021 [sitert 21. april 2024];(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1851