1.
Hylland OM. Sørpe full, sveiseblind og stinn som et eggebrød. Tfk [Internett]. 5. januar 2021 [sitert 12. april 2024];(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1849