1.
Ruud LC, Thorstensen E. Klimaforandring på Oljemuseet. Tfk [Internett]. 9. januar 2020 [sitert 20. juli 2024];(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1735