1.
Baklid H. Eirik Kristoffersen 2017. Kampen om folkeminnesamlingen. Da folkeminnene ble et forskningsfelt og folket krevde dem tilbake. Tfk [Internett]. 6. februar 2019 [sitert 20. april 2024];(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1609