1.
Warberg S. Karin Strand 2016. Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingstryck. Tfk [Internett]. 6. februar 2019 [sitert 14. april 2024];(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1607