1.
Sem LH. M.B. Landstad 2017. Norske Folkeviser. Ny utgave redigert av Herleik Baklid, med innledning av Ørnulf Hodne. Tfk [Internett]. 6. februar 2019 [sitert 14. april 2024];(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1603