1.
Gunnemark K. Arne Lie Christensen 2015. Ut i det fri. Livet på setra, hytta og landstedet. Tfk [Internett]. 20. mars 2017 [sitert 24. juli 2024];(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1384