1.
Tolgensbakk I. Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo. Tfk [Internett]. 11. desember 2015 [sitert 21. februar 2024];14(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1164