Skår, Margrete, Hogne Øian, og Erling Krogh. «Opplevelse Av Natur Og Tid I Hverdagslivet». Tidsskrift for kulturforskning 9, no. 3 (juni 1, 2010). åpnet april 20, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/526.