Degnæs, Marie Eberson, Hannah Kristine Bjørke Lunde, og Eva Dagny Johansen. «Presentasjon Av dr.Avhandlinger». Tidsskrift for kulturforskning 22, no. 1 (juni 30, 2023). åpnet juni 23, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2199.