Weisser, Hanne. «Olav Liljekrans Og Alvene: Om Ekteskap Og løftebrudd I En Felles Europeisk Middelalderballade». Tidsskrift for kulturforskning, no. 2 (desember 31, 2021). åpnet oktober 2, 2023. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2043.