Maartmann, Camilla Hedvig. «Rotløs Ungdom - En Kulturhistorisk undersøkelse Av Hvordan Femtitallets Ungdom Ble Fremstilt Og Konstituert Innenfor En Kommunalpolitisk Diskurs». Tidsskrift for kulturforskning, no. 2 (januar 5, 2021). åpnet april 14, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1854.