Hylland, Ole Marius. «Sørpe Full, Sveiseblind Og Stinn Som Et eggebrød». Tidsskrift for kulturforskning, no. 2 (januar 5, 2021). åpnet april 12, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1849.