Warberg, Silje. «Karin Strand 2016. Brott, Tiggeri Och brännvinets fördärv. Studier I Socialt Orienterade Visor I Skillingstryck». Tidsskrift for kulturforskning, no. 2 (februar 6, 2019). åpnet juli 14, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1607.