Frykman, Jonas. «Maryam Adjam 2017. Minnesspår. Hågkomstens Rum Och rörelse I Skuggan Av Flykt». Tidsskrift for kulturforskning, no. 1 (august 27, 2018). åpnet april 19, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1541.