Jansen, Karine Aasgaard. «Å Bli Vaksinert, Eller Ikke å Bli Vaksinert, Er Det (det Eneste) spørsmålet?». Tidsskrift for kulturforskning, no. 1 (august 27, 2018). åpnet juni 17, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1538.