Hylland, Ole Marius, og Heidi Stavrum. «Musikalsk Nasjonsbygging». Tidsskrift for kulturforskning, no. 1 (august 27, 2018). åpnet mai 29, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1537.