Rogan, Bjarne. «Museet for Menneskets Naturhistorie Og Naturens Kulturhistorie». Tidsskrift for kulturforskning 14, no. 2 (februar 19, 2016). åpnet mai 29, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1200.