Ohrvik, Ane. «Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2013. Folkloristikens Aktuella Utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt». Tidsskrift for Kulturforskning, bd. 13, nr. 1-2, august 2014, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/680.