Rogan, Bjarne. «Louvre, Islam Og Det Trehodete Trollet. Om Makt Og Politikk, Sekularisme Og Annet I Franske Museer». Tidsskrift for Kulturforskning, bd. 12, nr. 1, august 2013, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/636.