Fjell, Tove Ingebjørg. «Redaksjonelt». Tidsskrift for Kulturforskning, bd. 8, nr. 1, juni 2009, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/491.