Kverndokk, Kyrre. «‘Jeg Satte Mine føtter Ned Der Millioner Har gått før Meg’ - Auschwitz Som Erindringssted Og I Erindringspraksis». Tidsskrift for Kulturforskning, bd. 1, nr. 3-4, juni 2002, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/473.