Maartmann, Camilla Hedvig. «Rotløs Ungdom - En Kulturhistorisk undersøkelse Av Hvordan Femtitallets Ungdom Ble Fremstilt Og Konstituert Innenfor En Kommunalpolitisk Diskurs». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 2, januar 2021, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1854.