Hylland, Ole Marius. «Sørpe Full, Sveiseblind Og Stinn Som Et eggebrød». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 2, januar 2021, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1849.