Warberg, Silje. «Karin Strand 2016. Brott, Tiggeri Och brännvinets fördärv. Studier I Socialt Orienterade Visor I Skillingstryck». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 2, februar 2019, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1607.