Frykman, Jonas. «Maryam Adjam 2017. Minnesspår. Hågkomstens Rum Och rörelse I Skuggan Av Flykt». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 1, august 2018, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1541.