Jansen, Karine Aasgaard. «Å Bli Vaksinert, Eller Ikke å Bli Vaksinert, Er Det (det Eneste) spørsmålet?». Tidsskrift for Kulturforskning, nr. 1, august 2018, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1538.