Tolgensbakk, Ida. «Partysvensker; GO HARD! En Narratologisk Studie Av Unge Svenske Arbeidsmigranters nærvær I Oslo». Tidsskrift for Kulturforskning, bd. 14, nr. 1, desember 2015, https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1164.