[1]
A. Ohrvik, «Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2013. Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt», Tfk, bd. 13, nr. 1-2, aug. 2014.