[1]
A. Gustavsson, «Folklig religiositet som forskningsfält», Tfk, bd. 11, nr. 2, jun. 2012.