[1]
B. Rogan, «Louvre, Islam og det trehodete trollet. Om makt og politikk, sekularisme og annet i franske museer», Tfk, bd. 12, nr. 1, aug. 2013.