[1]
R. Svendby, «Tove Ingebjørg Fjell 2013. Den usynliggjorte volden. Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner»., Tfk, bd. 12, nr. 3-4, feb. 2013.