[1]
A.-S. Hjemdahl, «‘Å være feminin, og kanskje litt tøff samtidig …’», Tfk, bd. 5, nr. 4, mai 2006.