[1]
M. Skår, H. Øian, og E. Krogh, «Opplevelse av natur og tid i hverdagslivet», Tfk, bd. 9, nr. 3, jun. 2010.