[1]
K. Kverndokk, «‘Jeg satte mine føtter ned der millioner har gått før meg’ - Auschwitz som erindringssted og i erindringspraksis», Tfk, bd. 1, nr. 3-4, jun. 2002.