[1]
B. Meurling, «Sølvi Sogner (red.) 2003. I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid», Tfk, bd. 4, nr. 4, jun. 2005.