[1]
K. Kverndokk, «‘Eg veit eg burde grine, alle dei andre grin jo.’», Tfk, bd. 4, nr. 4, jun. 2005.